Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Benického dom
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
23.1.2012

Prechádzku po banskobystrickom námestí som začal pri kostole sv. Františka Xaverského, zastavil som sa pri Mariánskom stĺpe. Pokračujem ne druhú stranu námestia, kde ma už z diaľky zaujala krásna stavba – Benického dom.

Tento dom je vlastne spojením dvoch starších gotických domov v 17-tom storočí, ktoré boli renesančne upravené. Stavba je pomenovaná podľa Tomáša Benického z Mičinej, ktorý mal dom vo vlastníctve v roku 1660. Bol podžupanom. Nad vstupom postavili prekrásnu lodžiu s arkádami – podľa mňa je vďaka nej Benického dom najkrajšia stavba v Banskej Bystrici. Lodžia má šesť oblúkov.

Aj interiér domu je prekrásny, so vzácnymi klenbami. Portál domu nesie erb Szentivániovcov, držia ho dvaja baníci oblečení v rovnošatách. Prvé poschodie má okrem spomínanej lodžie veľmi peknú, zreštaurovanú maliarsku výzdobu. Druhé poschodie je oveľa jednoduchšie – bez výzdoby. Nie som si istý, ale vyzerá, že bolo pristavené neskôr. Prízemie má okrem spomenutého portálu tiež maľovanú výzdobu, ktorá predstavuje charakteristické „kvadre“.

01
Benického dom

02
Nádherná renesančná lodžia

03
Detail

04
Baníci s erbom nad vstupným portálom

05
Nádherná maľovaná výzdoba

rs