Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Výnos Márie Terézie z roku 1749
zdroj: V. Ferko: Žltý diabol, žltý boh, 1989 - príloha
pridané:
18.5.2012

Výnos Márie Terézie z roku 1749, ktorý upravoval ťažbu zlata v Rakúsko - uhorskej monarchii.

427
Väčší obrázok

V. Ferko: Žltý diabol, žltý boh, 1989 - príloha