Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História banítva

Špania Dolina dýcha dávnou históriou
zdroj: http://dennik.pravda.sk
pridané:
15.8.2012

Špania Dolina dýcha dávnou históriou.

Viac: http://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=14.7.2012#8

433 (50K)
Náhľad

http://dennik.pravda.sk