Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História banítva

Špania Dolina - bašta
zdroj: http://www.spaniadolina.graniar.net
pridané:
24.8.2012

Vo východnej časti areálu kostola je situovaný pôvodne fortifikačný objekt - bašta (dom č. 14), nazývaná aj "Turecká", neskôr rozšírená a upravená na bývanie. Objekt bol postavený v roku 1644. Pôvodne sa prízemie bašty využívalo ako sklad vtedajšej bojovej techniky a munície, neskôr aj rozličného banského materiálu. Z pôvodného zastrešenia sa zachoval krov z červeného smreka. Zaujímavosťou bašty sú slnečné hodiny, umiestnené na zošikmenej juhovýchodnej fasáde objektu.

Zdorj: http://www.spaniadolina.graniar.net/atrakcie.html

01 (268K)
Bašta od západu. Foto: rs

02 (170K)
Areál špaňodolinského kostola

http://www.spaniadolina.graniar.net