Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História banítva

Špania Dolina - bašta
zdroj: http://www.hiadel.sk
pridané:
26.8.2012

Obec vznikla pravdepodobne začiatkom 2.pol 14. Storočia a patrila Ľupčianskemu panstvu. Prvá písomná správa je z r.1424. V stredoveku tu ťažili striebro. Po vyčerpaní ložísk stratili muži Hiadľa pracovcné príležitosti v baniach, a preto začali pracovať v okolitých lesoch ako drevorubači. Od konca 16.-19. Storočia bolo drevorubačstvo takmer ich jediným zamestnaním. Pracovali predovšetkým pre banskú komoru na Horehroní, ale často za prácou odchádzali do Gemera a Tekova. Začiatkom 19. storočia boli v blízkom okolí i železorudné bane, ktoré tiež vytvárali pracovné príležitosti aspoň na určité obdobie.

Po roku 1918 muži z Hiadľa naďalej pracovali ako drevorubači, povozníci, ale aj ako robotníci v Podbrezovských železiarňach alebo ako sezónni poľnohospodárski robotníci. V čase sezóny na poľnohospodárske práce odchádzalo na rôzne miesta I.ČSR, ako aj do cudziny, 200-250 občanov Hiadľa.

436 (45K)
Hiadeľ

http://www.hiadel.sk