Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História banítva

Nitrianske Rudno
zdroj: http://www.nitrianskerudno.sk
pridané:
17.9.2012

Obec Nitrianske Rudno leží v malebnej doline povodia rieky Nitrice v nadmorskej výške 315 metrov. Je obklopená prekrásnou prírodnou panorámou, ktorú zo západnej strany vytvára Strážovské pohorie Nitrických vrchov, od severovýchodu pohorie Magury končiace impozantným vrchom Strážov. Rozprávkovú kulisu obce tvorí kompozícia „siluety spiaceho mnícha“ vytvorená z pohoria Rokoš (Malý Rokoš 950m a Veľký Rokoš 1010m). Územie pod rokošom bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1275. Názov prezrádza, že Nitrianske Rudno sa vyvinulo z baníckej osady. V roku 1348 vystupuje pod menom Rudno. Pôvodne patrila obec zemianskemu rodu Diviackovcov, v 16. storočí Ujfalušiovcov a neskôr, žiaľ bez bližšie určeného časového obdobia, rodu Rudnayovcom. Miestni obyvatelia boli chudobní a zaoberali sa predovšetkým poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj časť obecného znaku. Rudnayovci vlastnili aj obec Kršťanová Ves, ktorá je od roku 1924 súčasťou Nitrianskeho Rudno s jedným katastrálnym územím. V roku 1883 vznikla v Nitrianskom Rudne Štátna ovocinárska škôlka, ktorej zakladateľom bol Dr. Eugen Sporzon, poslanec uhorského snemu. V roku 1903 presťahovali škôlku do Prievidze a bola základom pre výskumný ovocinársky ústav v Bojniciach.

Rímsko-katolícky kostol Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol v roku 1804-1816 postavený na mieste dreveného kostolíka zničeného požiarom. Kostol bol v roku 1991 zasvätený sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. Strasti chudoby a s tým spojených chorôb pomáhal zmierňovať významný národovec, chýrny liečiteľ a farár František Madva, ktorý bol v roku 1822 určený za administrátora a od roku 1825 sa stal farárom na fare v Nitrianskom Rudne. Rodák zo Skalice sa venoval botanike, zbieraniu a výskumu liečivých rastlín, systematickému štúdiu odbornej lekárskej literatúry a svojimi liečebnými metódami sa stal vyhľadávaným ľudovým liečiteľom nielen doma, ale v celej strednej, južnej i východnej Európe. Fraňa Madvu návštevníkom obce pripomína pamätník, ktorý dal v areáli kostola v roku 1925 postaviť odbor Matice slovenskej a jeho meno nesie aj chrámový zbor v Nitrianskom Rudne, reprezentujúci obec na Slove nsku i v zahraničí. Dnes má obec Nitrianske Rudno 1985 obyvateľov.

Viac: http://www.nitrianskerudno.sk/index.php?obec=t1

438 (42K)
Pohľad na Nitrianske Rudno z Rokoša

http://www.nitrianskerudno.sk