Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - ľudové domy
zdroj: http://www.spaniadolina.graniar.net
pridané:
19.9.2012

Väčšinu pamiatkových objektov obce reprezentujú banícke ľudové domy s hospodárskymi objektmi, väčšinou so zrubovou konštrukciou alebo murované z kameňa, prípadne kombinované z obidvoch materiálov. Kamenné i zrubové steny sú omazané hlinou a vybielené vápennou farbou. Neomietnuté sú niektoré hospodárske objekty. Domy sú stavané pozdĺž vrstevníc, pozdĺžnou stenou orientované do svahu, od ktorého sú oddelené kamennou murovanou stenou a miestnosťou nazývanou "medzierka". Medzierka chránila zrubové steny domu pred vlhkosťou zo svahu. Využívala sa aj ako skladovací priestor.

Strechy domov sú sedlové, s dreveným doskovým štítom (zriedkavo s dreveným šindľom), lomeným ostreším s dreveným šindľom. V 80. rokoch 20. storočia sa šindľové krytiny začali nahrádzať plechom. V súčasnosti sa typická šindľová krytina opätovne vracia na špaňodolinské domy. Domy sú zväčša prízemné, ale aj poschodové s obytnými miestnosťami v oboch podlažiach (dom č. 65). Múry poschodového domu č. 65 sú v prízemnej časti spevnené opornými piliermi. Domy sú postavené na vysokej podmurovke a vyrovnávajú svahovitý terén.

Vstupy do objektov sú riešené prevažne z krytej drevenej pavlače, a sú situované pozdĺž jednej, dvoch alebo i troch strán objektu. V neskoršom období sa pavlače vo vstupnej časti upravovali na presklené verandy s charakteristickým tabuľkovým členením. Pôdorysné členenie prízemných domov vychádzalo z trojpriestorového domu: izba, pitvor, komora. V pitvore bol v zadnej časti situovaný otvorený komín, tzv. koch a komora. Základný trojdielny typ domu sa ďalej rozvíjal, najčastejšie do šírky, pripojením ďalšieho priestoru pod štít, napríklad komory alebo maštale. Vykuroval sa pecou v izbe. Jedlo sa pripravovalo na otvorenom ohnisku pod "kochom" v pitvore. Z hospodárskych objektov sa v obci zachovali pôvodne stavby maštalí a drevární. Stáli samostatne v blízkosti obytného domu.

Viac: http://www.spaniadolina.graniar.net/atrakcie.html

452 (66K)
Domy v Španej Doline. Foto: rs

459 (66K)
Domy v Španej Doline. Foto: rs

463 (64K)
Domy v Španej Doline. Foto: rs

465 (81K)
Domy v Španej Doline. Foto: rs

483 (52K)
Domy v Španej Doline. Foto: rs

http://www.spaniadolina.graniar.net