Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

1808 - Muránska únia - prvá účastinná spoločnosť podnikajúca v železiarstve
zdroj: http://www.revuca.sk
pridané:
23.9.2012

3. mája 1808 bola podpísaná zakladajúca listina novej spoločnosti, ktorá prijala názov Muránska únia. Výrobu organizoval Ondrej Šramko. Stala sa tak prvou účastinnou spoločnosťou podnikajúcou v železiarstve. Zakladajúca listina slúžila aj ako stanovy Únie. Podľa nej sa rozhodlo, že Únia bude mať tieto výrobné zariadenia: dve maše, čo znamenalo, že jednu ešte bolo treba vybudovať, dvanásť skujňovacích hámrov, jeden hámor s dvoma komínmi, osem vykúvacích hámrov, štyri slovenské pece. Ročná produkcia železa bola asi 850 ton a v roku 1850 asi 3850 ton.

Revúca mala v spoločnosti 75 účastín. Dividendy z týchto účastín predstavovali ročne až 30 000 zlatých.

Zdroj: Dušan Dubovský „Pamätnica mesta Revúca“, 2007

Viac: http://www.revuca.sk/sk/prvenstva-mesta

http://www.revuca.sk