Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - kaplnka Božieho hrobu
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.9.2012

Je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme.

000 (80K)
História

001 (56K)
Kaplnka

003 (33K)
Detail stĺpov

435 (81K)
Pôvodné schodište

439 (47K)
Interiér

440 (43K)
Interiér

450 (105K)
Tajomný vchod do podzemia za kaplnkou

rs