Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - Klopačka
zdroj: http://www.spaniadolina.graniar.net
pridané:
6.12.2012

Banícka strážnica-klopačka bola sídlom banského inšpektora. Boli tu tiež izby banských dozorcov a miestnosť, kde sa zhotovovali banské mapy. Vo vežičke bolo situované klopacie zariadenie, ktorým zvolávali baníkov do šachty. Klopačka svojmu účelu prestala slúžiť okolo roku 1910. V roku 1998 bola budova klopačky obnovená a stala sa dôležitým prvkom rozvoja cestovného ruchu v obci. V objekte je reštaurácia, na poschodí a v podkroví ubytovanie penziónového typu, na poschodí je menšia múzejná expozícia.

Viac: http://www.spaniadolina.graniar.net/atrakcie.html

446
Klopačka. Foto: rs

http://www.spaniadolina.graniar.net