Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Štôlňa Dionýz v Drnave
zdroj: http://www.slovensky-kras.eu/svk/pamiatky/technicke/dionyz.php
pridané:
8.12.2012

Banská činnosť v tomto rudnom rajóne siaha do dávnej minulosti. V počiatkoch sa na Malom vrchu a južných svahoch Pipítky povrchovým spôsobom ťažila strieborná ruda a meď. Severne od obce Bôrka sa ťažilo zlato. Pozdejšie pri obci Lúčka, v banskom poli Gabriela a v banský poliach Emília, Klement a Konrád v Bôrke sa ťažila železná ruda hematit.

Rudné ložiská v okolí Krásnej Hôrky a Drnavy patril panstvo hradu Krásna Hôrka. Dobývali sa tu hlavne železné rudy limonit a siderit, ktoré sa tavili v slovenských peciach v Drnave písomne uvádzaných už v roku 1619. Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu sa koncentrovala na žilu Štefan, Anton a Piatkový potok a v Drnave na žilu Dionýz.

Po roku 1942 sa dedičná štôlňa Dionýz v Drnave spojila úzkokoľajovou železnicou s ložiskom na Malom vrchu, odkiaľ sa na dopravu rudy do úpravní v Rožňavskej bani vybudovala 7,5 km dlhá lanovková dráha. Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu bola ukončená v roku 1969 a ťažba sideritu v Drnave v roku 1974. Zaujímavý je dodnes zachovaný portál dedičnej štôlne Dionýz.

Viac: http://www.slovensky-kras.eu/svk/pamiatky/technicke/dionyz.php

http://www.slovensky-kras.eu/svk/pamiatky/technicke/dionyz.php