Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici
zdroj: http://www.betlehem.sk
pridané:
11.12.2012

Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici - sa zaradil medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. Drevorezba „Banskoštiavnického betlehemu“ je hierarchicky rozdelená nasledovne : - základ tvoria permoníci, ako vládcovia podzemia a historický erb mesta, nad ktorými sa nachádzajú spôsoby stredovekého dobývania zlata a striebra - podľa historických dokumentov „ 12 kníh o baníctve a hutníctve“ od stredovekého učenca G. Agricolu a to konkrétne - povrchová ťažba, ryžovanie zlata, premývanie rudy, ťažba a vyvážanie rudy z bane - drvenie rudy, triedenie, nahrievanie – hutnícka pec, výroba zlata a striebra, razenie mincí, banský gápeľ poháňaný konskou silou, banský rumpáľ, banské vetranie.

Potom nasleduje samotný biblický motív - betlehem – narodenie Ježiška v jeho historickej podobe. Klaňajú sa mu traja králi a zástup pastierov baníkov.

Nad týmito motívmi je samotná panoráma Banskej Štiavnice s jej dominantami a najznámejšími stavbami : Čelný pohľad tvorí do perspektívy roztvorená hlavná štiavnická ulica tzv. Horný Trotuár - po ktorom kráča Salamandrový sprievod na čele s pastierom nesúcim jaštericu a za ním kráčajú ďalšie postavičky povestné pre tento historický dobový sprievod. Nad Trotuárom sa nachádzajú historické školy - chemická, lesnícka, banícka v popredí beťári študenti a neodmysliteľná súčasť škôl - botanická záhrada.

V strede sa nachádza Nám. sv. Trojice s morovým stĺpom, budova l. Banskej akadémie, kostol sv. Kataríny, Radnica a súsošie Panny Márie. Potom nasleduje Starý zámok, gotické sochy sv. Barbora a sv. Katarína, Klopačka /dnešná čajovňa/, Frauemberg /dnes dom smútku/, Piarska brána /zachovala sa jediná z opevnenia /. Pod Piarskou bránou je Kammerhof – niekdajšie sídlo komorských grófov a sídlo hlavnej banskej komory, Mária Terézia a František Lotrinský, Synagoga, cirkevná škola , Evanjelický kostol. Táto stredná - čelná časť bola odhalená 15. 12. 2007

Pravú stranu Banskoštiavnického betlehemu tvorí Kalvária so známou štiavnickou púťou veriacich, kostol Nanebovzatia Panny Márie /nemecký kostol/, bývalé Cirkevné gymnázium, hotel Grand, katolícka fara, kostolík Sv. Alžbety. Pomyslené krčmičky - kde sú zobrazené banícke a študentské tradície - slávnostný banícky Šachtág - prijímanie do cechu nových členov, skok cez kožu, pivný súboj, slávne a neomylné prezídium, slávna tablica, harmonikár, pivný dispečer, pivný zákon ktorý nesmie byť porušený, banský mesiac .... Taktiež pribudol Salamandrový sprievod s ďalšími postavičkami. Legenda o pastierovi a jašteričkách. Rez banskými šachtami - odčerpávanie vody z bane - vedierkami a neskôr novší systém na báze čerpadiel. Výroba dreveného potrubia z kmeňa stromu. Práca baníkov v banských šachtách. Pravá strana pribudla 15. 3. 2008.

Ľavú stranu tvorí Nový zámok s obliehaním Banskej Štiavnice Turkami. Jednou zo známych postáv z tohto obdobia bol E. Savojský. Turci sa nikdy za hradby mesta nedostali a Banskú Štiavnicu nedobyli. V pozadí je zobrazené Sitno s rozhľadňou /podľa dobovej fotografie/. Nechýba tu postavička „štiavnického Nácka“ s povestným kufrom – Nácko na cestách. V dolnej časti je zachytená práca baníkov a uhliarov pri výrobe dreveného uhlia, ako aj samotný rez banskými šachtami s prácou baníkov. Ľavá strana drevorezby pribudla 13. 12. 2008.

V strede miestnosti okolo nosného stĺpa pribudla najnovšia časť Banskoštiavnického betlehemu - remeslá. V spodnej časti premáva vláčik - známa Štiavnická Anča a nad ňou sa nachádzajú - sudári, výrobcovia korýt, kolesári, tesári, peciari, kamenári, tehliari , píla, mlyn, pekári, cukrári, mäsiari. Je tam zobrazená dielňa fajkárov - známe fajky „štiavničky“ a rôzne iné remeslá. Na samom vrchu sa nachádza štiavnický trh na ktorom vyhráva muzika. Táto časť pribudla 11. 12. 2009 a stále sa pracuje na jej konečnej podobe a hlavne pohybe postavičiek.

Autorom „Banskoštiavnického betlehemu“ je Ing. arch. Peter Chovan / nar. 1969/ rodák z malej dedinky pri Banskej Štiavnici Dekýš žijúci v Banskej Štiavnici. Súčasné rozmery Banskoštiavnického betlehemu sú cca dl. 21 m, šír. 2,5 m a výš. 3 m. Obsahuje cca 800 postavičiek z toho asi 400 je pohyblivých. Drevorezba ešte zďaleka nie je ukončená, nakoľko téma Banská Štiavnica je nevyčerpateľným zdrojom nápadov, tém a inšpirácie pre autora na doplnenie a rozšírenie uvedeného diela.

Viac: http://www.betlehem.sk/home.aspx

449
Náhľad stránky

http://www.betlehem.sk