Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Gelnica - kamenný most
zdroj: http://www.regionkosice.com
pridané:
16.1.2013

Kamenný most nad riekou Hnilec bol postavený v rokoch 1837 až 1845. Masívna dvojarkádová stavba z lomového kameňa mala zabezpečiť možnosť prechodu cez rieku aj v čase povodní. Hnilec sa často vylieval, bolo potrebné prehĺbenie koryta, vyzdvihnutie brehov, ale najmä masívna stavba, ktorá odolá prudkým návalom vôd. Na moste sa nachádza tabuľa s letopočtom 1837 a monogramom G.B., ktorý označuje vtedajší názov mesta ako Golnicz Bánya.

Most prešiel v roku 1974 rekonštrukciou Pamiatkostavu Levoča, dnes je už však z potreby ochrany pre autá neprejazdný, využívajú ho len chodci a cyklisti.

Viac: http://www.regionkosice.com/en/index.php?id=682...

454
Most. Foto: http://www.panoramio.com/photo/18691571

http://www.regionkosice.com