Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Slovinky - banícke pamiatky
zdroj: http://www.obecslovinky.sk
pridané:
10.2.2013

Portál štôlne bri Obecnom úrade bol vybudovaný v roku 2009 členmi baníckeho cehcu v Slovinkách, ako pamiatka k baníckej histórii obce. Banské vagóniky ako jeden z pozostatkov banskej činnosti boli umiestnene k Obecnému úradu už v roku 2004. Pamätník usadený v roku 2011 na mieste bývalej šachty Dorota v uzavretom banskom areály v časti obce Dorotea.

Viac: http://www.obecslovinky.sk/web/index.php?id=262

01
Banský portál štôlne pri Obecnom úrade

02
Pamätník pri šachte Dorotea

04
Pamätník pri šachte Dorotea

http://www.obecslovinky.sk