Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ratková
zdroj: http://www.ratkova.ocu.sk
pridané:
17.6.2013

Ratková leží na juhových. častiach Slovenského Rudohoria v doline Západného Turca. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1413. Patrila Derencsényiovcom, ktorí tu mali r. 1427 21 port. V 15. storočí sa vyvinula na remeselnícke a obchodné stredisko okolia, vyrábalo sa tu železo /r. 1564 pracovali v chotári 3 pece a 4 hámre/. Po tureckých vpádoch /Turkom platili poplatok asi 40 rokov/ sa rozmohli remeslá – garbiari, čižmári, súkenníci, plátenníci, valchári. V roku 1800 bolo v obci 310 majstrov a 116 tovarišov, svoje výrobky predávali po celej krajine. V roku 1827 celá obec vyhorela, v roku 1828 mala 160 domov a 1346 obyvateľov, v roku 1837 mala 1615 obyvateľov. V 2. polovici 19. storočia bola sídlom slúžnovského okresu /do roku 1919/.

Úpadok remesiel za kapitalizmu vyháňal občanov za prácou do iných miest. Do boja proti fašistom sa zapojila väčšina obce. Po roku 1945 remeselnícke práce boli združené v prevádzkarni MNV. Svedectvom slávnej minulosti je zachované námestie, bývalá evanjelická škola z roku 1818, bývalá radnica, neskorogotický evanjelický kostol zo 16. storočia a zvonica z 18. storočia.

Okrem Ratkovej sa spomínajú aj Repištia, Forovo, Proša. Repištia v roku 1963 pripojili k Ratkovej. Obec bola v minulosti aj významným kultúrnym strediskom a pôsobilo veľa slovenských dejateľov.

http://www.ratkova.ocu.sk