Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Povesť o vzniku mesta Rožňava
zdroj: http://www.roznava.sk
pridané:
10.11.2013

Podľa povesti o vzniku Rožňavy bola na mieste, kde dnes leží Rožňava len jedna veľká lúka, na ktorej pásol pastier kravy. Raz stratila jedna jeho jalovička svoj zvonček, a tak sa pastier rozhodol, že ho nájde. Hľadajúc, našiel však jednu zlatú trojružu, ktorú mu z útrob zeme vyniesla jeho milá - premenená na anjela.

Pastier si s týmto nájdeným pokladom ľahol a zaspal. Snívalo sa mu, že prišla k nemu jedna víla, položila si jeho hlavu do svojho lona a zašepkala mu tieto slová: „Budeš bohatý, ale šťastie budeš mať až na druhom svete!“ Keď sa pastier prebudil a vrátil sa domov porozprával svoj sen svojim blízkym a ukázal im zaujímavosť, ktorú našiel. Na tom mieste kde pastier túto trojružu našiel začali kopať a našli tam zlato, ktoré na toto miesto prilákalo veľa zlatokopov.

Prisťahovaní baníci si potom v týchto miestach založili novú osadu, ktorú nazvali Rosenau. V erbe mesta tak môžeme dodnes nájsť tri zlaté ruže (v skorších erboch to bola zlatá trojruža), ktoré dali Rožňave jej meno.

Viac: http://www.roznava.sk/sk/--25-2052-povest-o-vzniku-mesta-roznava

http://www.roznava.sk