Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Rejdová
zdroj: http://www.rejdova.sk
pridané:
19.1.2014

O vzniku Rejdovej kolujú dve verzie Bartoholomaides sa domnieval, že obec bola založená baníkmi.Illa Bálint zase v dejinách Gemerskej župy považuje Rejdovú za pôvodnú valaskú obec, ktorej vznik on kladie do 1.pol 15 storočia.

Iné zdroje hovoria, že obec vznikla už v 1.pol. 14.st. Pôvodná obec bola založená a ležala asi 1km pod dnešnou obcou v miestnej časti Rybník a nazývala sa Rybnica. Neskôr sa však jej názov menil na Nojhaus, Sajoréde, Rómok-vagas, Redová až nakoniec sa ustálil v dnešnej podobe Rejdová.

Bánictvo, poľnohospodárstvo a pasenie dobytka a oviec a s tým súvisiace remeslá ako tkanie plátna, pokrovcov, výroby šindľov, výroba paličkovanej čipky atď. boli hlavnými zdrojmi obživy jej obyvateľov a mnoho súčasných obyvateľov sa im venuje ešte aj dnes. Do budúcnosti sa plánujevybudovanie miestneho trhoviska, kde budú môcť miestni obyvatelia predávať svoje výrobky.

Kronika obce je sústavne vedená od r.1768 a zaznamenáva udalosti od roku 1700. Na prvej strane je zápis, že sa v obci vybudoval kostol z dreva, ktorý bol viackrát zničený a znova obnovený. V roku 1794 bola postavená terajšia 36 metrová veža, ktorá dominuje nad celou obcou. Obecní kronikári postupne zapisovali jednotlivé udalosti, ktoré sa v obci odohrali.

Kronikár obce odvodzuje jej názov aj od toho, že podľa toku rieky, viedla obchodná cesta do Poľska, po ktorej sa dovážala soľ. Slaná pramení pod vrchom Stolica, v časti zvanej Kotly. Názov Kotly je odvodený od toho, že prameň je veľmi mohutný a voda akoby v ňom vrela. Rejdovský potok Mlynná má názov podľa toho, že kedysi poháňala rejdovské mlyny. Obec niekoľkokrát vyhorela, ale statoční Rejdovčania ju stále obnovili. Kronika obce sa nachádza k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

480

http://www.rejdova.sk