Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Vyšná Boca
zdroj: http://www.mineralogickyspolok.sk
pridané:
2.2.2014

K najstarším osadám v Bocianskej doline patrí Vyšná Boca. Vznik osady je spätý s banským podnikaním na hornom Liptove. Leží v Nízkych Tatrách v úzkej doline Bocianky a jej pravostranného prítoku, medzi úbočiami Rovnej hole (1723 m) a Fišiarky (1480 m). Priemerná ročná teplota dosahuje len 2 - 4 oC, priemerné ročné zrážky 1000-1400 mm. Smrekové lesy zasahujú do výšky 1500 m, úpätné časti pokrývajú prevažne lúky. Nadmorská výška v strede obce je 951 m. Po zániku baníctva sa obyvatelia zaoberali chovom dobytka a odchádzali za prácou do baní v cudzine. Po roku 1918 obyvatelia pracovali väčšinou v okolitých lesoch, zaoberali sa tkáčstvom a zhotovovaním výrobkov z dreva.

V súčasnosti obyvatelia pracujú v lesoch a v priemyselných podnikoch v Malužinej, Kráľovej Lehote, Liptovskom Hrádku a Brezne. Počet obyvateľov roku 1970 bol 236. V porovnaní s počtom obyvateľov roku 1869 je to zníženie takmer o 200 osôb. Zníženie počtu obyvateľov spôsobil najmä nedostatok práce v obci, čo priamo súvisí so zanikaním baníctva. Dnes je vo Vyšnej Boci čulý turistický ruch. Boca je východiskom mnohých túr do Nízkych Tatier, ale aj sama je bohatým zdrojom poučenia a prírodných krás. K prírodovedným zaujímavostiam okrem bohatej baníckej histórie a jej dnešných svedkoch v okolí patrí aj ponor potoka v doline Stará Boca, ktorý nižšie vychádza na povrch silnou vyvieračkou. Z národopisných zaujímavostí sú to podmurované zrubové domy z 18. - 20. storočia, ako aj senníky a zimné zrubové maštale rozptýlené po okolitých lúkach a pasienkoch.

Historicky neúplne podložený a dodnes sporný je pôvod pomenovania Boce. Jej pomenovanie "Jochimstál" spred 15. storočia má pravdepodobne nemecký pôvod, akým je zrejme aj pôvod súčasného pomenovania Boca. G. K. Z. Laskomerský (1956) pôvodný názov "Jochimstál" pripisuje vplyvu českého baníctva a názov Boca je podľa neho saského (Bautzen) alebo tirolského pôvodu (Botzen). Jochimstálom sa ešte i dnes miestne nazýva dolinka JZ od bývalej Prostrednej Boce. Miestni obyvatelia týmto pomenovaním označujú i bývalú Prostrednú Bocu. PRÍSPEVOK K BANÍCTVU VO VYŠNEJ BOCI. IRENA BOZALKOVÁ

Viac: http://www.mineralogickyspolok.sk/vysna_boca_pb.html

http://www.mineralogickyspolok.sk