Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Marianka. Ťažba a spracovanie fylitu (lomového kameňa)
zdroj: http://marianka.eu
pridané:
2.4.2014

Hádam každý rodený Mariančan pozná miestny kameňolom, ktorý sa nachádza v jej severovýchodnej časti. A ten nie je v obci jediný - v skutočnosti boli dva! Počiatky ťažby vápencového kameňa - fylitu sa začali datovať v tridsiatych rokoch XX. storočia, keď ťažbou postupne vzniklo "jazierko". Neskôr sa ťažba sústredila do južnej časti resp. severozápadného svahu Bazgoviča.

Ťažba kameňa v podstate nadviazala na slávne časy ťažby a spracovania bridlice v neďalekom bridlicovom lome, ktorý ukončil svoju činnosť približne v rokoch 1916-1918. Zhrňme si teraz známe fakty: Marianka mala dva kameňolomy a jeden lom na bridlicu!

Viac: http://marianka.eu/tazbakamena.php

http://marianka.eu