Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Nemý svedok dávnej minulosti
zdroj: http://flog.pravda.sk
pridané:
10.5.2014

Vysoká pec v obci Červeňany je zaujímavou historickou, aj architektonickou pamiatkou. Bola v prevádzke od r. 1871 do r. 1903, rekonštruovaná v r. 1970. Pôvodne mala výšku 13,47m a užitočný objem 40 kubíkov. Železnú rudu dodávali blízke železorudné bane...

Viac: http://flog.pravda.sk/svetlopis.flog?foto=544431

http://flog.pravda.sk