Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Davyho kahan
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
11.7.2014

Davyho kahan je typ hornického kahanu pro použití v dolech, kde se vyskytoval metan. Vynalezl jej Humphry Davy roku 1815. Kahan funguje na principu, že vzduch může volně projít sítkem kahanu, ale díry jsou příliš malé na to, aby jimi prošlehl plamen. Lampa může také sloužit jako detektor plynu. V tom případě se vybaví stupnicí, měřící výšku plamene. Pokud byly přítomny hořlavé plyny, plamen byl vyšší. Naopak, pokud byl obsah kyslíku ve vzduchu nižší než 17 %, plamen zhasl.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Davyho_kahan

490

http://cs.wikipedia.org