Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Hronec - história železiarstva
zdroj: http://www.hronec.sk
pridané:
1.9.2014

Hronec je stará železiarska obec, leží v prekrásnej horskej prírode dolín Slovenského Rudohoria pod severnými svahmi Veporských vrchov.

Historická huta pri sútoku potokov Čierny Hron a Osrblianka od 16. storočia vyrábala železné náradie a súčiastky strojov pre kráľovské zlaté, strieborné a medené bane v Banskej Štiavnici, Kremnici a Banskej Bystrici.

Železný vek priemyselnej revolúcie bol i zlatým vekom Hronca. Od konca 18. do polovice 19. storočia bol Hrončiansky železiarsky komplex najvýznamnejšou, najväčšou a najmodernejšou železiarskou manufaktúrou vo vtedajšom Uhorsku.

Viac: http://www.hronec.sk/historia-pamiatky/historia-zeleziarstva/

http://www.hronec.sk