Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ignác Anton Born
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
15.10.2014

Ignác Anton Born (* 26. december 1742, Alba Iulia – † 24. júl 1791, Viedeň) bol rakúsky osvietenec, geológ, mineralóg a montanista.

Študoval vo Viedni a v Prahe. V roku 1769 sa stal banským radcom pri Hlavnom komornogrófskom úrade v Banskej Štiavnici. V roku 1770 bol prísediacim Najvyššieho mincového a banského úradu v Prahe. Od roku 1779 bol radcom Dvorskej komory pre baníctvo a mincovníctvo.

Vypracoval návrh na získanie zlata a striebra amalgamáciou, ktorého pokusy robil vo Viedni a v Sklenných Tepliciach. Aj jeho pričinením bol usporiadaný v Sklených Tepliciach v roku 1786 prvý vedecký medzinárodný kongres, počas ktorého bolo založená prvá medzinárodná banská spoločnosť. Bol spoluzakladateľom Kráľovskej českej spoločnosti náuk.

Tvorba a dielo:

Briefe über mineralogische Gegenstände (Frankfurt-Lipsko 1774)
Ueber das Anquicken der gold - und silberhältigen Erze, Rothsteine, Schwarzkupfer und Heuttenspeise (Viedeň 1786)
Bergbaukunde (Lipsko 1789)

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_Anton_Born

http://sk.wikipedia.org