Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Poh¾adnica - Kremnica (2004)
zdroj: https://www.facebook.com
pridané:
12.11.2014

Sledujte tu: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=760182120698721&set=a.145635988820007.39710.100001208194661&type=1&theater

https://www.facebook.com