Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kryté schody v Španiej Doline
zdroj: http://www.360cities.net
pridané:
24.11.2014

Panoráma.

http://www.360cities.net