Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Terézia šachta - Richtárová
zdroj: http://www.geocaching.com
pridané:
25.11.2014

O mohutnosti tažby medených a strieborných rúd v okolí Starých hôr svedcí fakt, že v priebehu niekolkostorocnej tažby bolo vyhlbených celkom 8 šácht, ktoré sú dnes už všetky zavalené. Z geografického hladiska boli rozmiestnené po celej banskej oblasti. Terézia šachta je jenou z nich. Nachádza sa v katastri obce Richtárová a slúžila na tažbu medeno striebornej rudy

Viac: http://www.geocaching.com/geocache/GC15KPH_terezia-sachta?guid=26b6763e-49f4-4ef6-a714-fd4f30904152

http://www.geocaching.com