Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Významní kultúrni a umeleckí dejatelia, ktorí pôsobili v Banskej Hodruši
zdroj: http://www.hodrusa-hamre.sk
pridané:
4.12.2014

Dionýz Ignác Stanetty (2. 3. 1710- 1765): sochár a rezbár, ktorý spolupracoval s rakúskym maliarom A. Schmidtom na dielach pre piaristov v Prievidzi, neskôr na dotvorení interieru kláštorného kostola hieronymitov na Vindšachte v rokoch 1758 - 1763. Jeho dielom je trojičný morový stĺp v Banskej Štiavnici. Podieľal sa aj na výzdobe kostolov vo Sv. Antone, Banskej Belej, Vyhniach a v Hodruši.

Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris (30. 3. 1820 - 20.4. 1872): ev. farár, básnik. Najvýznamnejší slovenský literát študujúci na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. K banskoštiavnickému štúdiu sa viažu jeho prvé literárne pokusy - príležitostné, gratulačné básne. V roku 1839-40 pôsobil...

Viac: http://www.hodrusa-hamre.sk/vyznamni-dejatelia.phtml?id3=48312

http://www.hodrusa-hamre.sk