Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Známi Štiavničania
zdroj: http://www.banskastiavnica.sk
pridané:
5.2.2015

Viac: http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/znami-stiavnicania/jozef-karol-hell.html

http://www.banskastiavnica.sk