Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Budova banskej komory v Hodruši (Leuthaus, Evanjelická škola)
zdroj: http://www.bajkomktajchom.sk
pridané:
25.3.2015

Budova Banskej komory v Hodruši (Leuthaus, Zelovoc,Evanjelická škola) je najstaršou dochovanou svetskou stavbou v Banskej Hodruši. Bola postavená ako pobočka Kráľovskej banskej komory...

Viac: http://www.bajkomktajchom.sk/budova-banskej-komory-v-hodrusi

http://www.bajkomktajchom.sk