Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Fokoš
zdroj: http://www.obnova.sk
pridané:
27.3.2015

Fokoš - tupá, najčastejšie mosadzná, medená ale i liatinová sekerka s ohnutím nahor alebo nadol, s ihlanovité alebo hranolovité ukončenie obušku na dlhom porisku. V 17. a 18. storočí plnil fokoš funkciu zbrane, zároveň...

Viac: http://www.obnova.sk/diskusia/zaniknute-predmety

http://www.obnova.sk