Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ľubietová - symboly obce
zdroj: http://www.lubietova.sk
pridané:
1.4.2015

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečiatkach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Viac: http://www.lubietova.sk/symboly-obce.phtml?id3=21281

http://www.lubietova.sk