Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Baníctvo v Zlatej Idke
zdroj: http://www.lesy.sk
pridané:
9.6.2015

Prvýkrát sa spomína v roku 1349 ako obec s richtárom, kráľovskou baňou na zlato a striebro, kedy jej bolo udelené banské právo. Pôvodne pozostávala z menších osád, ktoré vznikli pri jednotlivých baniach a upravnických zariadaniach (Rieka, Koncu Vieska, Hutná, Breinerka). V potoku Ida sa ryžovalo zlato čo sa dá s úspechom aj teraz. Ťažba zlata slúžila na razbu mincí.

Éra baníctva ukončená v roku 1939. Na vrchole svojej slávy mala Idka v roku 1869 až 1407 obyvateľov, momentálne má asi 300. V rokoch 1823 - 1867 sa vyrobilo 103 682,5 kg (ročný priemer 2 304 kg) striebra a 184,5 kg (ročný priemer 4,1 kg) zlata (Magula, 1973). V roku 1850 postavili antimónovú hutu v doline Zlatá Idka. Spracúvavali v nej antimónové rudy z lokalít Strahová.

Viac: http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=239&id=22

http://www.lesy.sk