Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Klinger alebo Klingerštolniansky tajch
zdroj: http://www.bajkomktajchom.sk
pridané:
1.8.2015

Dnešná hrádza tajchu Klinger patrí k tým novším. Bola vybudovaná poniže starej Klingerštolnianskej nádrže vybudovanej Jozefom Karolom Hellom, zároveň však stavbou novej...

Viac: http://www.bajkomktajchom.sk/klinger

http://www.bajkomktajchom.sk