Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Banské technické pamiatky - Kremnica
zdroj: http://www.visitkremnica.com
pridané:
6.9.2015

Vznik banskej činnosti a v súvislosti s tým aj vznik mesta s tisícročnou históriou baníctva bol podmienený tektonickými pohybmi a sopečnou činnosťou.

Viac: http://www.visitkremnica.com/banske-technicke-pamiatky-/

http://www.visitkremnica.com