Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Technické pamiatky Kremnice
zdroj: http://kremnicaregion.wix.com
pridané:
16.10.2015

Ľudia odpradávna bojovali s prírodnými živlami a ich prvkami. Neskrotený oheň a voda boli nepriateľom. Bolo ich treba skrotiť. Kremnický banský revír postupne odvodňovali tri štôlne - dedičné.

Ústie 1. dedičnej štôlne - Hornej dedičnej štôlne (Mestská dedičná štôlňa) sa nachádza v hornej časti mesta Kremnica - na Ulici J. Horvátha, pri dome č. 887/4. Dĺžka štôlne je 4 280 m a bola razená ručne - želiezkom a kladivkom s elipsovitým profilom, v dolnej časti sa nachádza vodný kanál.

Ústie 2. dedičnej štôlne - Hlbokej dedičnej štôlne (Hornovestská dedičná štôlňa) sa nachádza severovýchodne od obce Horná Ves, pri hlavnej ceste. Štôlňa sa začala raziť 2.10.1519 a s prestávkami sa razila do roku 1613. Dĺžka štôlne - 7 050 m a tiež bola razená ručne. Intenzívne práce i s prestávkami trvali 94 rokov.

Viac: http://kremnicaregion.wix.com/kremnicaregion-sk#!/c1eni

http://kremnicaregion.wix.com