Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Dejiny baníctva a hutníctva (History of mining and metallurgy)
zdroj: https://ssl.panoramio.com/group/67507
pridané:
22.11.2015

Skupina pre všetkých milovníkov slávnej histórie slovenského baníctva a hutníctva...staré banské diela, závody, technické pamiatky a i. (A group dedicated to fans of famous Slovak mining and metallurgy history...old mining works, factories, technical monuments and other).

Viac: https://ssl.panoramio.com/group/67507

https://ssl.panoramio.com/group/67507