Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Starohorská čipka
zdroj: http://www.starehory.sk
pridané:
7.12.2015

Prvé zmienky o čipkárstve ako o doplnkovom zamestnaní sú zo 17. storočia. Tradíciu Starohorskej čipky rozvinula aj štátna čipkárska dielňa koncom 19. storočia.

Špecifickou črtou pre Starohorskú čipku je jej paličkovanie bez predlohy na holom vankúši. Jedná sa o charakteristickú pásovú čipku, ktorá sa v širokom okolí používala ako doplnok odevu alebo dekoračný prvok v domácnostiach.

V dvoch obdobiach roku 1880 až 1922 a 1925 až 1952 existovala na Starých Horách čipkárska škola . V jej tradíciách pokračoval koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov čipkársky krúžok na ZDŠ, ktorý viedla majsterka ľudovej umeleckej výroby pani Elena Kráčiková z Tureckej.

Aj v súčasnosti pre ÚĽUV pracuje niekoľko vynikajúcich čipkárok, ktoré obohatili Starohorskú čipku aj o figurálne motívy.

Viac: http://www.starehory.sk/starohorska-cipka.php

http://www.starehory.sk