Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Aurel Lehotský
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
6.5.2016

Aurel Lehotský (* 19. júl 1882, Kremnica – † 19. január 1953, Kremnica) bol banský inžinier a hospodársky pracovník. Narodil sa 19. júla 1882 v Kremnici ako syn Jána Lehotského a Ľudmily rod. Križkovej. Študoval na reálke v Kremnici, roku 1901-1904 na Baníckej a lesníckej akadémii, v rokoch 1904-1907 na Vysokej škole baníckej a baníckej v Banskej Štiavnici. Riaditeľ baní v Kremnici.

Aurel Lehotský bol tiež tajemníkom prvého filatelistického spolku na Slovensku, ktorý spolu s bratom Klemenotm Lehotským založil v Kremnici, v marci 1895. Iniciatívny návrh na vytvorenie klubu podal ich starý otec Pavol Križko, mestský archivár, zakladateľ mestského múzea v Kremnici. Spolok filatelsitov sa volal Album, v roku 1896 boli vydané jeho stanovy. Spolok prestal fungovať po deviatich rokoch v roku 1904. Spolok nemal nikdy viac než 20 členov a jeho význam ani činnosť nepresiahli miestny rámec. Bol však príkladom slovenského spolku v dobe národnostného útlaku a má tak čestné miesto v dejinách slovenského spolkového života pred prvou svetovou vojnou.

Počas druhej svetovej vojny sa Aurel Lehotský zúčastnil ilegálneho protinacistického odboja. V roku 1944 pôsobil ako vedúci Štátnych banských a hutných závodov pri Povereníctve verejných prác v Banskej Bystrici, v decembri roku 1944 väznený gestapom v Martine. Historik kremnického baníctva, autor štúdií a článkov v odborných časopisoch. Člen spoločenských, technických a vedeckých organizácií.

Dielo: Kremnické štátne bane In: Sborník spojeného banského revíru pre Slovensko a Podkarpatkú Rus 1. Bratislava 1938, s. l99-230

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aurel_Lehotsk%C3%BD

https://sk.wikipedia.org