Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kremnica pred prvou svetovou vojnou I. (fotografie)
zdroj: http://www.regionalnedejiny.sk
pridané:
2.9.2016

Mesto Kremnica patrí medzi tie mestá na Slovensku, z ktorých priam dýcha história. V súčasnosti je Kremnica mestom ležiacom v okrese Žiar nad Hronom. Dôležitým medzníkom v histórii mesta je rok 1328. Vtedy sa stala Kremnica slobodným kráľovským mestom s rozsiahlymi ťažobnými privilégiami. Kráľ Karol Róbert založil v Kremnici kráľovskú mincovňu...

Viac: http://www.regionalnedejiny.sk/?p=13357

http://www.regionalnedejiny.sk