Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Pamätné tabule v Banskej Štiavnici - Dionýz Štúr
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
27.11.2016

Pamätná tabuľa na dvore Berggerichtu.

rs