Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Historická bridicová tabuľka
zdroj: http://marianka.eu
pridané:
12.1.2017

Postup výroby bridlicovej tabuľky na písanie.

Viac: https://www.freizeit.ch/freizeit/14756/schiefertafel-fabrik-elm

http://marianka.eu