Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Štamposký jarok - zabudnuté technické dielo
zdroj: http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk
pridané:
3.3.2017

Čo s ním? Pomôžte nám ho vzkriesiť. V Pukanci je desať národných kultúrnych pamiatok. Vedeli by ste ich vymenovať? Štamposký jarok k nim nepatrí. My si však myslíme, že stojí za to pripomenúť si epochu pukanského baníctva. Jarok k nemu bez váhania patrí. Zatiaľ čo stupy a mlyny na drvenie rudy bez stopy zahladil čas, milostivá príroda nám zostatky prívodu vody zo štamposkej priehrady na niektorých miestach dosť dobre zachovala.

Viac: http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk/str_2c.html

http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk