Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Banícky chodník Staré Hory - zastávka č. 6
zdroj: http://www.mineraly.sk
pridané:
17.6.2017

Zastávka číslo 6 (Budova správy hutníckeho komplexu).


V budove dnes sídli predajňa lyží


Oproti pôvodnému vzhľadu je zmenená na nepoznanie


Panel

http://www.mineraly.sk