Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Turecká - dávna minulosť obce
zdroj: http://www.obecturecka.sk
pridané:
15.8.2017

Hoci rozhodujúcim faktorom v procese osídľovania horských častí historického banskobystrického chotára bol rozvoj baníctva a hutníctva, najstaršia známa písomná zmienka viažuca sa k územiu okolia Tureckej nesúvisí s baníctvom, hutníctvom, drevorubačstvom ani uhliarstvom, ale so salašníctvom.

V dokumente popisujúcom hranice Ľupčianskeho hradného panstva, ktorý vznikol v 40. rokoch 16. storočia sa uvádza množstvo geografických bodov, pomocou ktorých mala byť hranica vymedzená.

PhDr. Oto Tomeček, UMB Banská Bystrica

Viac: http://www.obecturecka.sk/?davna-minulost-obce,80

http://www.obecturecka.sk