Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

O uhliarstve v oblasti Banskej Bystrice
zdroj: http://www.obecturecka.sk
pridané:
10.9.2017

Uhliarstvo je starodávne remeslo, ktoré bolo bezprostredne naviazané na baníctvo a hutníctvo. Produktom uhliarskej práce bolo drevné uhlie. To sa uplatnilo ako najvhodnejšie palivo v hutníctve železa, drahých a farebných kovov.

Oto Tomeček, PhDr. z UMB Banská Bystrica

Viac: http://www.obecturecka.sk/?o-uhliarstve-v-oblasti-banskej-bystrice,81

http://www.obecturecka.sk