Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Staré Hory - kostol Navštívenia Panny Márie
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.9.2017

Staré Hory sú na Slovensku známe ako katolícke pútnické miesto s históriou pútí, siahajúcou do 15. storočia, dominantným pôvodne gotickým kostolom Navštívenia Panny Márie z roku 1499. Ten bol v roku 1722 prestavaný do barokového štýlu a v roku 1850 klasicisticky upravený. Kostol má ešte zachovalé pôvodné gotické klenby s lunetami, rokokovú kazateľnicu, aj sochu madony zo 16. storočia.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hory


Veža


Pohľad z juhu


Interiér


Pohľad v smere z Richtárovej


Cesta na Richtárovú. V dome naľavo (bývalá škola) bola počas SNP nemocnica


Staré Hory ležia na trase Barborskej cesty

rs