Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Storočnica tabakovej fabriky
zdroj: http://www.virtualna-banska-stiavnica.sk
pridané:
30.3.2018

História tabakovej továrne v Banskej Štiavnici...

Viac: http://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/tabakova-fabrika/storocnica-tabakovej-fabriky/

http://www.virtualna-banska-stiavnica.sk