Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Zabudnutý Gemer: Jelšava – Železník – Tisovec
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.2.2019

Putovanie za baníckou históriou Gemera.

Čítajte tu: https://hiking.sk/hk/ar/5253/zabudnuty_gemer_jelsava_zeleznik_tisovec.html?ref=tit&rn=2

https://hiking.sk