Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Smolník - dejiny
zdroj: https://www.smolnik.sk
pridané:
26.10.2019

O osídlení Smolníka v časoch tatárskeho vpádu existuje len legenda. Podľa nej od potoka v predmestí vedie tajná chodba smerom do miesta súčasnej tabakovej továrne. Práve v nej sa sústredili obyvatelia za tatárskeho vpádu...

Viac: https://www.smolnik.sk/historia/dejiny/

https://www.smolnik.sk