Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Potkanová
zdroj: http://www.haliar.sk
pridané:
14.10.2021

Ratzergrund. V Potkanovej sa nachádza Ferdinand štôlňa dlhá 7 km, ktorá sa začala raziť pravdepodobne roku 1621 a odvodňovala celý starohorsko - špaňodolinský rudný revír...

Viac: http://www.haliar.sk/index.php?p=1_34_Potkanova

http://www.haliar.sk